photo 2 for website.jpg
photo 3 for website.jpg
photo 1 for website.jpg
photo 8 for website.jpg
photo 9 for website.jpg
photo 5 for website.jpg
photo 7 for website.jpg
photo 6 for website.jpg
Ela Rae Turquoise Collections
Ela Rae Turquoise Collections
Ela Rae Emeralds
Ela Rae Emeralds
Ela Rae Semi-Precious Bracelets and Rings
Ela Rae Semi-Precious Bracelets and Rings

Ela Rae semi-precious bracelets, rings, and handchains with turquoise and emerald stones